سامانه سازماندهی فن آوری اطلاعات در حوزه آزمایشگاههای پزشکی (ICT in Med Labs)

بعد از فراخوانی که توسط کارگروه سلامت نظام صنفی رایانه ای تهران در مورد ساماندهی IT در حوزه آزمایشگاه های پزشکی انجام شد، جهت اجرای منویات آن سازمان و ارتقا کیفی سطح خدمات، این پایگاه اینترنتی برای خدمت رسانی بهتر آغاز به کار کرد.

همکاران ما